Eksempel på organisering av digital hjemmeoppfølging

Se hvordan Agder organiserte digital hjemmeoppfølging for kronisk syke pasienter.

Om eksemplet

Filen under inneholder et forslag til fremtidig organisering av digital hjemmeoppfølging 
som ble utarbeidet i Agderregionen med prosessveiledning fra InnoMed. 

Les mer om arbeidet med digital hjemmeoppfølging i regionen ved å følge linken.

 

Hvordan bruke:

Modellen er et eksempel på mulig organisering og er på ingen måte «fasit». 
Hver virksomhet trenger å gjøre egne vurderinger og tilpasninger ut ifra lokale 
behov og forhold, men denne modellen kan gjerne brukes til inspirasjon.


 

Last ned dokumenter