Eksempler på gevinster av digital hjemmeoppfølging

Les gevinster som Agderregionen har realisert med digital hjemmeoppfølging.

Om eksemplene

Presentasjonen under inneholder brukercaser som InnoMed utarbeidet for Agderregionen basert på erfaringer fra pasienter som har fått digital hjemmeoppfølging. Brukercasene beskriver kvalitative og økonomiske gevinster som kan oppnås for ulike pasientgrupper med digital hjemmeoppfølging.

Gevinstvurderinger er gjort på bakgrunn av intervjuer med pasienter og ansatte og detaljert analyse av ressursbruk per pasient. Alle brukercaser er anonymisert.

Les mer om arbeidet med digital hjemmeoppfølging i regionen ved å følge linken.

 

Hvordan bruke:

Les eksemplene for inspirasjon for hvilke gevinster digital hjemmeoppfølging kan gi, og for hvordan de kan identifiseres og dokumenteres. Presentasjonen kan også benyttes for forankring av satsingen på digital hjemmeoppfølging i din organisasjon.

Last ned dokumenter