Eksempler på tjenesteforløp for digital hjemmeoppfølging

Se eksemplene på tjenesteforløp for digital hjemmeoppfølging fra Agderregionen.

Om eksemplene

Under følger tjenesteforløp for digital hjemmeoppfølging utarbeidet i Agderregionen. Det vises forløp fra sykehus med overgang til kommunen, fra tjenesten / kommunen, fra Primærhelseteam og fra Telemedisinsk sentral.

Les mer om arbeidet med digital hjemmeoppfølging i regionen ved å følge linken.

 

Hvordan bruke:

Tjenesteforløpene er ment som eksempler og er på ingen måte «fasit». Hver virksomhet trenger å gjøre egne vurderinger og tilpasninger ut ifra lokale behov og forhold, men forløpene kan gjerne brukes til inspirasjon og læring.

Last ned dokumenter