TekPRAT i regi av Helse Vest IKT

Helse Vest IKT arrangerer 15. september TekPRAT med temaet: Ansvarlig innovasjon og digitalisering i helsesektoren. Begynnelsen på et nytt paradigmeskifte? Arrangementet streames som et webinar og er åpent for alle interesserte.

Dette arrangementet setter fokus på de nye rollene som oppstår når vi digitaliserer og hvordan disse påvirker samspillet mellom pasienter og helsearbeidere. Helse Vest IKT har invitert inn et ekspertpanel for å belyse temaet.
Panelet består av: 

  • Tatiana A. Ikovleva, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger.
  • Thomas Laudal, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
  • Gunn-Berit Sæter er utdannet sykepleier og har en mastergrad i entreprenørskap fra NTNUs Entreprenørskole. Hun forsker på entreprenørskapsutdanning for sykepleiere.
     

Webinaret ledes av Synnøve Olset, innovatør og Tekprat-ansvarlig ved Helse Vest IKT.   

Nyttige lenker

Relatert innhold