Webinar om digital rehabilitering

InnoMed avholdte høsten 2021 et webinar om digital rehabilitering. Opptakene fra webinaret følger under.

I dette webinaret presenterte InnoMed hvorfor digitale rehabiliteringstjenester er et viktig ledd i å dekke det manglende tilbudet av rehabiliteringstjenester i Norge i dag.

Det ble delt erfaringer fra Helse Førde sin utvikling og bruk av det digitale verktøyet Pust Deg Bedre. Helse Førde har utviklet Pust Deg Bedre, et digitalt verktøy som hjelper lungesyke å utføre anerkjente pusteteknikker for å fjerne slim og lette tungpust. Det digitale verktøyet er ferdig utviklet og klart til bruk for pasienter og helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det ble også delt erfaringer fra Helse Bergen sin utvikling av det digitale hjerterehabiliteringsprogrammet eHjerteRehab. Helse Bergen er i gang med å utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer. Gjennom filmsnutter, en medisin-app og informasjon på nett skal prosjektet gjøre det mulig for hjertepasienter å motta rehabilitering hjemme. Etter en pilotperiode skal programmet bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Relatert innhold