Webinar om veiviser for videokommunikasjon

I InnoMeds første webinar presenterer vi hvordan du kan gå frem for å innføre videokonsultasjon mellom sykehus og kommune. Vi ser særlig på hvordan du skal gjøre de rette grepene i organisasjonen din.

De fleste kommuner og foretak har i løpet av 2020 tatt i bruk videokommunikasjon . Eksisterende videoløsninger har dels blitt skalert opp, og enkelte har gått til innkjøp av nye løsninger. Både sykehus og kommuner har derfor kunnskap om hvordan video. fungerer rent teknisk Men flere peker på at det kan være krevende å implementere løsningene i tjenestene. Dette krever både teknologiforståelse og samhandling på tvers av organisasjoner. InnoMeds veiviser tar for seg alle stegene for å ta i bruk videokommunikasjon på en måte som gir mening for tjenestene selv.

I webinaret presenteres først veiviseren presentert før Carina Kolnes fra Indre Østfold kommune forteller om deres arbeid med innovativ rehabilitering. Til slutt presenterer Merete Johansen arbeidet som Nordlandssykehuset har gjort for å implementere videokonsultasjoner sammen med blant annet Bodø kommune. Takk til dere for at dere deler erfaringene deres!

 

Veiviseren, mer informasjon om erfaringene fra Indre Østfold og Nordlandssykehuset, samt presentasjonen fra webinaret finner du nedenfor.

 

Nyttige lenker

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Relatert innhold