Webinarserie om digitale møter

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.

Webinarene:

Webinarene ble sendt og tatt opp i juni 2021. 

I det første webinaret tok vi opp grunnleggende tema for digitale møter:

 • Hvordan invitere til et digitalt møte?
 • Hvordan gjøre innsjekk og oppstart?
 • Viktigheten av tydelige oppgaver og instruksjoner.
 • Hvordan sikre at alle kommer til ordet?
 • Hvordan passe tiden og disponere den riktig?
 • Hvordan ha det gøy og skape engasjement og energi i møtet? Det er ikke alltid så lett spesielt hvis ikke møtedeltakerne kjenner hverandre så godt fra før

 

 

I det andre webinaret var samhandlingsrom tema:
 

 • Hvilke løsninger finnes? Hva kan de brukes til?
 • Gjennomføring av møter med Microsoft Teams som eksempel og vil blant annet vise
  • Skjermdeling
  • Grupperom
  • Organisering av store møter

I tillegg til Microsoft Teams gikk vi gjennom NHN Join.

 

I tredje og fjerde webinar var Miro tema og vi gikk gjennom en rekke funksjoner:

 • Grunnleggende bruk av Miro.
 • Tips og triks om funksjoner.
 • Bruk av maler gjenbruk fra andre og hvordan lage egne maler.
 • Miro som smarbeidsverktøy i både møte og mellom møter.
 • Hvordan kan Miro kan brukes sammen med videomøteverktøy?
 • Hvordan kan Miro brukes som gruppeverktøy?
 • Hvordan bruke frames til å lage presentasjoner i Miro?
 • Hvordan tilrettelegge for gøye øvelser i Miro?
 • Hvordan gjennomføre break out rooms og grupperabeid på best mulig måte?
  • Aktivisering av gruppedeltakere i oppgaver.
  • Bruk av timer.
  • Bruk av voting-funksjonalitet.
 • Noen tips for å utnytte enda mer av funksjonaliteten:
  • Eksport av board.
  • Hvordan lage pdf og bilder av en frame?
  • Hvordan lage og bruke presentasjoner og maler?

 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Relatert innhold

Ansvarlige innovasjonsrådgivere:
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
kirsti.brors@bouvet.no
Trude Arntsen

Trude J. Arntsen

Tjenestedesigner, behovskartlegging, adferdsdesign og systemisk design
post@innomed.no
Jens Lien

Jens Lien

Virksomhetsarkitekt, e-helsearkitektur, løsnings- og systemarkitekt
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

Tjenestedesigner, prosjektleder, tjenesteinnovasjon og agile arbeidsprosesser