Digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale initiativer på digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Ønsker du prosessveiledning fra InnoMed i forbindelse med DHO-prosjekt? Søk prosessveiledning.

Digital hjemme illustrasjon