Alle veivisere og guider

InnoMed har samlet et knippe verktøy og andre ressurser som kan være nyttige i innovasjonsarbeidet. Samlingen består både av rammeverk, maler, håndbøker, metodekort, nettsteder, rapporter og andre ressurser. Noen av ressursene er utviklet av InnoMed over år og andre ressurser er en samling av nyttige verktøy andre eier og har utviklet. Har du noen tips gode verktøy eller ressurser som er verdt og dele? Send oss gjerne en e-post.

Pasientgruppe
Aktuelle tema
Sorter etter