Prosjekterfaringer

På denne siden finner du erfaringer fra prosjekter som tidligere har fått prosessveiledning fra InnoMed. Du kan lese hva prosjektene jobber med, hvordan de ble støttet av InnoMed og hvilke erfaringer de har gjort seg. 

Pasientgruppe
Aktuelle tema
Sorter etter