InnoMed
prosjektoversikt

Har du en idé eller ser behov for forbedring i helse- og omsorgssektoren, kan dette bli til et prosjekt.

 • Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ...

  Hovedprosjekt, 2018

  Annet

  Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ...

 • I FORKANT - Bærekraftig kommune for barn og unge med funksjo...

  Forprosjekt, 2018

  Annet

  I FORKANT - Bærekraftig kommune for barn og unge med funksjo...

 • Byttetjenester for alle satt i system

  Forprosjekt, 2018

  Annet

  Byttetjenester for alle satt i system

 • La Linea

  Hovedprosjekt, 2018

  Helsepersonell

  La Linea

 • Hva med synsvanskene

  Forprosjekt, 2018

  Pasienter

  Hva med synsvanskene

 • Mobil bevegelse skal koble sammen nettbasert teknologi og se...

  Innovasjon, 2018

  Helsepersonell

  Mobil bevegelse skal koble sammen nettbasert teknologi og se...

 • Den inkluderende kommune

  Forprosjekt, 2018

  Annet

  Den inkluderende kommune

 • Digital oppfølging og støtte for personer med multippel skle...

  Forprosjekt, 2018

  Annet

  Digital oppfølging og støtte for personer med multippel skle...

 • Virtuell Reality (VR) basert læringsarena for bedret behandl...

  Forprosjekt, 2018

  Helsepersonell

  Virtuell Reality (VR) basert læringsarena for bedret behandl...

 • Forflytningsvinge

  Hovedprosjekt, 2018

  Pasienter

  Forflytningsvinge

 • Skinprotektor

  Hovedprosjekt, 2018

  Forebygging

  Skinprotektor

 • Nyskapende pasientforløp

  Innovasjon, 2018

  Behandling

  Nyskapende pasientforløp

 • Min musikalske livshistorie - videreføring

  Hovedprosjekt, 2018

  Behandling

  Min musikalske livshistorie - videreføring

 • WEC vendbart toalett

  Hovedprosjekt, 2018

  Hverdagsliv

  WEC vendbart toalett

 • Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon

  Forprosjekt, 2018

  Pasienter

  Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon

 • Nyskapende pasientforløp

  Hovedprosjekt, 2018

  Behandling

  Nyskapende pasientforløp

 • DRIVKRAFT

  Forprosjekt, 2018

  Forebygging

  DRIVKRAFT

 • Behandling av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

  Forprosjekt, 2018

  Behandling

  Behandling av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

 • Psykisk helse - hjemmebehandling med videokonferanse

  Forprosjekt, 2018

  Behandling

  Psykisk helse - hjemmebehandling med videokonferanse

 • Alfred Surgery, støttesystem for brokkirurgi

  Hovedprosjekt, 2018

  Behandling

  Alfred Surgery, støttesystem for brokkirurgi

 • SNOW sykdomsovervåking

  Hovedprosjekt, 2018

  Diagnose

  SNOW sykdomsovervåking

 • MyRobotFriend - Robotic gerontechnology in the home

  Forprosjekt, 2018

  Hverdagsliv

  MyRobotFriend - Robotic gerontechnology in the home

 • MATLYST

  Hovedprosjekt, 2018

  Forebygging

  MATLYST

 • Måltidsglede - mat og helse

  Forprosjekt, 2018

  Hverdagsliv

  Måltidsglede - mat og helse

 • InnoMed Prosjektrapport 2006 -2018

  Forprosjekt, 2006

  Annet

  InnoMed Prosjektrapport 2006 -2018