InnoMed
prosjektoversikt

Har du en idé eller ser behov for forbedring i helse- og omsorgssektoren, kan dette bli til et InnoMed-forprosjekt.

 • Min musikalske livshistorie - videreføring

  Hovedprosjekt, 2018

  Behandling

  Min musikalske livshistorie - videreføring

 • WEC ny teknologi for baderom

  Hovedprosjekt, 2018

  Hverdagsliv

  WEC ny teknologi for baderom

 • Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon

  Forprosjekt, 2018

  Pasienter

  Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon

 • Nyskapende pasientforløp

  Hovedprosjekt, 2018

  Behandling

  Nyskapende pasientforløp

 • DRIVKRAFT

  Forprosjekt, 2018

  Forebygging

  DRIVKRAFT

 • TILT - tidlig identifiserte livstruende tilstand

  Hovedprosjekt, 2018

  Diagnose

  TILT - tidlig identifiserte livstruende tilstand

 • Psykisk helse - hjemmebehandling med videokonferanse

  Forprosjekt, 2018

  Behandling

  Psykisk helse - hjemmebehandling med videokonferanse

 • Alfred Surgery, støttesystem for brokkirurgi

  Hovedprosjekt, 2018

  Behandling

  Alfred Surgery, støttesystem for brokkirurgi

 • SNOW sykdomsovervåking

  Hovedprosjekt, 2018

  Diagnose

  SNOW sykdomsovervåking

 • MyRobotFriend - Robotic gerontechnology in the home

  Forprosjekt, 2018

  Hverdagsliv

  MyRobotFriend - Robotic gerontechnology in the home

 • MATLYST

  Hovedprosjekt, 2018

  Forebygging

  MATLYST

 • Måltidsglede - mat og helse

  Forprosjekt, 2018

  Hverdagsliv

  Måltidsglede - mat og helse

 • Prosjektrapport 2006 - 2016

  Forprosjekt, 2017

  Prosjektrapport 2006 - 2016

 • Lyngbakken sykehjem

  Innovasjon, 2017

  Helsepersonell

  Lyngbakken sykehjem

 • Lokaliseringstjeneste

  Innovasjon, 2017

  Hverdagsliv

  Lokaliseringstjeneste

 • Aktiv overvåkning for kreft - behandling når det trengs

  Hovedprosjekt, 2017

  Behandling

  Aktiv overvåkning for kreft - behandling når det trengs

 • Vi samles - Virtuelt samhandlingsrom

  Hovedprosjekt, 2017

  Behandling

  Vi samles - Virtuelt samhandlingsrom

 • IKT DokHelse

  Hovedprosjekt, 2017

  Annet

  IKT DokHelse

 • Et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for fa...

  Forprosjekt, 2017

  Hverdagsliv

  Et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for fa...

 • NYBY - digital plattform for medborgerskap, "Airbnb" for hel...

  Forprosjekt, 2017

  Hverdagsliv

  NYBY - digital plattform for medborgerskap, "Airbnb" for hel...

 • Utvikling av kroppsbåren sensor til forebygging av dehydreri...

  Forprosjekt, 2017

  Forebygging

  Utvikling av kroppsbåren sensor til forebygging av dehydreri...

 • Verktøy for strategisk kompetanseheving

  Forprosjekt, 2017

  Helsepersonell

  Verktøy for strategisk kompetanseheving

 • Egenoppfølging etter rehabiliteringsopphold

  Forprosjekt, 2017

  Rehabilitering

  Egenoppfølging etter rehabiliteringsopphold

 • Tryggere å bo hjemme

  Innovasjon, 2017

  Hverdagsliv

  Tryggere å bo hjemme

 • HYPOTERM

  Hovedprosjekt, 2017

  Forebygging

  HYPOTERM

 • Bruk av maskinlæring for klinisk beslutningsstøtte

  Hovedprosjekt, 2017

  Diagnose

  Bruk av maskinlæring for klinisk beslutningsstøtte

 • Akuttmedisinsk samhandling - AKTSAM

  Forprosjekt, 2017

  Annet

  Akuttmedisinsk samhandling - AKTSAM

 • Alfred Surgery

  Forprosjekt, 2017

  Helsepersonell

  Alfred Surgery

 • Hovedprosjekt - Forebygging av fallskader

  Hovedprosjekt, 2017

  Forebygging

  Hovedprosjekt - Forebygging av fallskader

 • HelsaMi / KolsHeim - Hjemmebasert behandling av KOLS-pasient...

  Hovedprosjekt, 2016

  Behandling

  HelsaMi / KolsHeim - Hjemmebasert behandling av KOLS-pasient...