Personvernerklæring

På bakgrunn av funksjonalitet og brukeropplevelse samler vi inn informasjon fra deg som besøker nettsiden vår. Denne informasjonen bruker vi for å se på bruksmønster og optimalisere innholdet på nettsiden. For å gjøre dette bruker vi informasjonskapsler, også kjent som cookies. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Cookies er en standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse for fremtidig besøk på nettsiden.

Med mindre du har innstilt nettleseren din på å avvise informasjonskapslene, vil disse opprettes automatisk. Om du vil tillate lagring av informasjonskapsler, bestemmer du selv. Vær bare oppmerksom på at å avvise informasjonskapsler, kan påvirke funksjonaliteten på nettsidene.

Nettsidens eier og kontaktopplysninger

Denne nettsiden er driftes av:
Innomed v/ PA Consulting Group
Verkstedveien 1
0212 Oslo
Epost: post@innomed.no

Nettsidestatistikk med Google Analytics
For å optimalisere og videreutvikle nettsiden samler vi inn nødvendig informasjon om ditt besøk på innomed.no. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Informasjonen benyttes kun for intern gjennomgang i forbindelse med optimalisering av nettstedet, og den deles ikke med utenforstående. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg. 

Nyhetsbrev
Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du at vi lagrer ditt navn og din e-postadresse. Informasjonen benyttes til å sende ut relevant informasjon om Innomed. Vi benytter oss av en tredjepartsløsning for å håndtere utsendelse av nyhetsbrevene. Informasjonen som sendes ut, inkludert din e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos tredjeparten så lenge de tar vare på logger for utsendelse. Innomed vil ikke dele informasjonen din med øvrige parter. Informasjonen vil ligge lagret fram til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet.


Skjema: påmelding til arrangement, søknad om prosessveiledning
Når du fyller ut et av våre skjema lagrer vi denne informasjonen i vår database. Denne informasjonen vil ligge lagret så lenge det vil være relevant for oss å ta vare på den. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.

Når du melder deg på arrangementer og kurs, lagres din informasjon til bruk for kursadministrasjon.

Funksjon for «Fant du det du lette etter»
Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding på om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker informasjonen til å forbedre innholdet på nettstedet. Tilbakemeldingen kan ikke spores tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss, lagres i vår database og slettes når den ikke lenger er relevant for oss å ta vare på.

Kommentarfelt
Vi ønsker gjerne å høre din mening rundt temaer vi skriver om på nettsiden. Når du publiserer i kommentarfeltet, blir kommentaren lagret i vår database. I tillegg blir den publisert offentlig på nettsiden under artikkelen kommentaren er tilknyttet. Vi vil ikke ta vare på din kommentar lengre enn nødvendig. Du kan også be om å få den slettet. 

Kommunikasjon over e-post
Innomed sine rådgivere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og med jevne mellomrom gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-posten.

Behandlingsansvarlig
Innomed, ved PA Consulting, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Webredaktøren har det daglige ansvaret for Innomeds behandling av personopplysninger på innomed.no. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev.

Kontaktinformasjon
Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post til post@innomed.no. Du kan også be om å få slettet informasjon vi eventuelt har lagret fra deg gjennom dine henvendelser på skjema, epost og lignende.
 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn fra besøkende på innomed.no, og hva vi benytter dem til.
Om InnoMed

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Prosjekterfaring: Samarbeid om de som trenger det mest på Lister

Bakgrunn og behov

SSHF Flekkefjord har siden 2019 i samarbeid med primærhelsetjenesten utført hjemmebesøk hos pasienter med hyppige sykehusinnleggelser kort tid etter utskrivelse fra sykehus. Formålet med prosjektet har vært å øke tjenestekvalitet, bedre koordinering av helsetjenestene og redusere vekst i tjenesteforbruk. Ved å utføre hjemmebesøk får helsepersonell mulighet til å se pasienten i sitt eget miljø, gå grundig gjennom medisinbruk og få bedre innsikt i pasienten sitt behov og helsetilstand. 

Prosjektet har fått tildelt midler til oktober 2021 og er i dag organisert med en prosjektleder og en prosjektmedarbeider som begge er ansatt ved SSHF Flekkefjord. Hittil har tjenesten kun blitt tilbud til pasienter med tilhørighet i Listerregionen, men fra høsten av skal prosjektet skaleres og bli en del av tilbudet til alle pasienter tilknyttet SSHF. 

Prosjektet søkte prosessveiledning i å oppsummere erfaringene hittil og utarbeide anbefaleringer for videre implementering på bakgrunn av dette. Leveransene fra InnoMed ble en erfaringsrapport og råd for videre organisering i hele Agderregionen. 

Dette gjorde vi i prosjektet

Innsikt i dagens situasjon
For å kunne få en oversikt over prosjektet ble det gjennomført intervjuer med prosjektteamet og analyse av tilgjengelig prosjektdokumentasjon. InnoMed har blant annet gjennomgått utarbeidet pasientforløp som er fremstilt på bildet under, og strukturert tilgjengelige erfaringer på hvert steg. 

Image
I pasientforløpet ovenfor har InnoMed fremstilt brukeren sin reise og de ulike aktørene sine roller.


Utarbeidelse av erfaringsrapport 

Det ble gjennomført innsiktinervjuer med involverte aktører i pasientforløpet. Følgende aktører ble intervjuet: 
- Pasienter som har mottatt hjemmebesøk 
- Prosjektleder/sykepleier fra SSHF
- Prosjektmedarbeider/lege fra SSHF
- Avdelingsleder ved SSHF
- Farmasøyt
- Kommunale fastleger
- Forvaltning

Basert på innhentet innsikt ble erfaringene beskrevet i en erfaringsrapport med funnark fra de ulike intervjuene og en oppsummering av funnene. 

Det ble konkludert med at tiltaket med hjemmebesøk har effekt. 

 • Pasienter som mottar hjemmebesøk opplever at de får bedre helsehjelp og riktigere behandling etter sykehusinnleggelse. En av pasientene var overbevist om at hen hadde unngått reinnleggelser på sykehuset grunnet tilbudene hen mottok i etterkant av hjemmebesøket. En annen pasient rapporterte at hen endelig hadde en person å kontakte fra helsevesenet som hadde god kjennskap til hens sykdsomsbilde. 
 • Forvaltning trekker frem at de både ønsker og har kapasitet til å gjennomføre hjemmebesøk fordi de får mulighet til å tilby flere pasienter individtilpassede tilbud som de har god tilgang på i kommunene. Det samme gjelder sykehuspersonell og fastleger. 

Prosjektet har også opplevd noen utfordringer. 

 • Koordineringen av hjemmebesøkene har vært krevende. Det er mange aktører som skal delta, og det har vært utfordrende å få til hjemmebesøkene raskt nok etter utskrivelse, da aktørene involvert har fulle kalendre. Pandemien og de gjeldende smittevernsrestriksjonene har gjort koordineringen vanskeligere, og det har vært tidspunkter hvor hjemmebesøk ikke har latt seg gjennomføre. 
 • Det var også vanskelig å inkludere nok pasienter til prosjektet, noe som hovedsakelig skyldes lav forankring på sykehusavdelingen. 

 

Image
Bildet ovenfor viser en oppsummering av de viktigste funnene med positive erfaringer og utfordringer

 

Image
Bildet ovenfor illustrerer de viktigste funnene fra innsiktsintervju gjennomført med «Kari».

 

Anbefalinger og veien videre

InnoMed anbefaler at prosjektet jobber med å: 

 • Innføre en smidigere løsning for koordinering av hjemmebesøk. Dette kan gjøres ved å holde av visse tidspunkter i de involverte aktørene sine kalendre slik at koordineringen går lettere. I tillegg er det viktig å innhente statistikk på innlagte pasienter slik at man raskere kan identifisere og inkludere pasienter med hyppige sykehusinnleggelser. 
 • Sikre minst én person fysisk tilstede. Video kan skape en uønsket avstand mellom menneskene, og deltakere får ikke like bra oversikt over situasjonen. 
 • Gi lege ved sykehus og fastlege alternativ om å delta på hjemmebesøk ved bruk av video. På denne måten vil fastlegen få mulighet til å delta oftere på hjemmebesøk og unngå reisetid. 
 • Forankre pasientforløpet på alle relevante sykehusavdelinger. Målet er at alle på avdelingsnivå har kjennskap til prosjektet og kan gi hjemmebesøk som tilbud til flere pasienter. På denne måten sikrer man at flere pasienter med kroniske lidelser og hyppige sykehusinnleggelser mottar tilbud om hjemmebesøk i helse SSHF. Derfor er det viktig å utnevne en ressursperson per avdeling på sykehuset med ansvar for forankring og inklusjon av pasienter. 
 • Gevinstrealisering: Utarbeide eksempler som synliggjør de kvalitative og kvantitative gevinstene ved hjemmebesøk. 

 

De som trenger det mest
SSHF Flekkefjord har siden 2019 prøvd ut nytt pasientforløp, hvor pasienter med kroniske lidelser og hyppige innleggelser mottar hjemmebesøk etter utskrivelse fra sykehus for å sikre tettere oppfølging. InnoMed har ved hjelp av innsiktintervjuer skrevet en erfaringsrapport med anbefalinger til veien videre.
Prosjekt

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
True
Av

Bedre palliativ behandling for barn og unge på Nordlandssykehuset

Prosjektet ønsker å bidra til at barna/ungdommene og deres familier får best mulig livskvalitet og får være mest mulig hjemme. 

Det er behov for å etablere gode pasientforløp og samarbeidsrutiner mellom de ulike aktørene (spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, hjem og ev. lokalsykehus) bl.a. ved å benytte digitale hjelpemidler.

Hvis det ender med at barnet/ungdommen dør vil vi bidra til mulighet for hjemmedød dersom ønskelig.

Prosjektet består av deltakere fra sykehusets barnepalliasjonsteam, helsesykepleiere i Leirfjord kommune (Helgeland), brukerrepresentanter (mødre) og UNN samvalgssenter. Det kan bli aktuelt å involvere flere kommuner.

InnoMed skal bistå med følgende:

 • Bistå i innsiktsarbeidet av de forskjellige praksisene som blir ført i behandlingen av denne pasientgruppen
 • Støtte i arbeidet rundt forankring og samhandling med de ulike aktørene fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • Bistå i utarbeidelsen av pasientforløp
 • Hjelpe til med å finne nyttige digitale verktøy

To hender som holder hverandre. En voksen og ett barn.
InnoMed støtter Nordlandssykehuset med å etablere gode tjenesteforløp for barn og unge som får palliativ behandling.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Kirsti Neset

Overlege, Nordlandssykehuset HF | Barneavdeling
Tlf: 41 40 53 95 / 95 70 51 14

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov.

Legg inn enkel søknad om prosessveiledning.

Kontakt oss på post@innomed.no

 

Digitale løsninger i hjerterehabilitering

Dagens rehabiliteringstilbud for pasienter med hjertesykdom består av hjerteskole og rehabilitering via trening (individuelt/i grupper), og undervisningsopplegget er hovedsakelig PowerPoint-basert. Nå har Helse Møre og Romsdal hatt et prosjekt for å innføre digitale løsninger i tilbudet i Ålesund. Den nye løsningen innebærer større fleksibilitet for pasient og helsepersonell.

hjerte
Med digitalt rehabiliteringstilbud for hjertesyke pasienter kan behandlingen gjennomføres i eget hjem. Det øker tilgjengelighet på tjenesten, og gjør tilbudet likt for alle.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Eva Rice

Seksjonsoverlege i kardiologi ved Ålesund sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Helse Møre og Romsdal og Klinikk for medisin og rehabilitering samarbeider om å utvikle ny digital plattform for hjerterehabilitering.